EN
לוגו עץ השקד

נופי השמש

שכונת האקליפטוס, בית שמש

2026

צפי אכלוס

176

יחידות דיור

פרימוביץ-בס

אדריכל

עץ השקד

וא.חבר

יזם

הבית הטבעי שלך בבית שמש

שכונת אקליפטוס מתחברת בטבעיות לקהילה אמריקאית-ישראלית מצליחה
ומבוססת המתקיימת ומתפתחת מזה 14 שנה בראשות הרב שלום רוזנר.

לצד אלו, מתחברת השכונה החדשה בצורה מושלמת לשכונת נופי השמש
שכונות שיינפלד, ונופי אביב. ונהנית מחיבור לחיי תורה ותרבות, מועדון קהילתי
ומוסדות חינוך ופנאי ברמה גבוהה.

מפת התמצאות - נופי השמש

מפת התמצאות - שכונות בית שמש

גלרית תמונות

תכניות דירה ובניין

אייקון של זכוכית מגדלת וחיפוש
דירת 5 חדרים
טיפוס AF
אייקון של זכוכית מגדלת וחיפוש
דירת 6 חדרים
טיפוס AF
אייקון של זכוכית מגדלת וחיפוש
דירת 7 חדרים
טיפוס B
אייקון של זכוכית מגדלת וחיפוש
דירת 7 חדרים
טיפוס B2
אייקון של זכוכית מגדלת וחיפוש
דירת 7 חדרים
טיפוס C

נשמח לספר לך על פרויקט נופי השמש