EN
לוגו עץ השקד

LIVING
אור יהודה

2021

צפי אכלוס

364

יחידות דיור

אדם אייל

אדריכל

אזורים

יזם

LIVING

פרויקט living של אזורים הוא פרויקט חלוצי בגישתו להשכרה ארוכת טווח. אנו שמחים לבנות בניינים בבנייה איכותית ועם הרבה מרחבים משותפים רב- שימושיים. במסגרת הפרויקט נבנות 364 יח"ד בבנייה טרומית.