EN
לוגו עץ השקד

קמפוס לעסקים
נס ציונה

1.10.21

אכלוס

300

משרדים

ברעלי לויצקי כסיף

אדריכל

יובלים

יזם

קמפוס לעסקים יובלים

 קמפוס העסקים החדש של פארק המדע, הוא מתחם משרדים חדשני ועם התחשבות סביבתית ונחל שעובר במרכזו. הקמפוס מורכב מארבעה בניינים ובהם חללי עבודה ו-300 משרדים. על האדריכלות אמונים ברעלי לויצקי כסיף. המעטפת של המבנים מורכבת מאלומיניום וזכוכית.