EN

עץ השקד מקימה מתחם דירות לשכירות ארוכת טווח באילת

החברה תקים 140 יח"ד, שמתוכן 25% ישווקו במחיר מופחת לזכאים • התוכנית ממוקמת בשני מגרשים בשטח של כ-20 דונם ברובע 11 בשכונת שחמון