EN
לוגו עץ השקד

THEODOR
בהרצל תל-אביב

2023

צפי אכלוס

160

יחידות דיור

פיבקו אדריכלים

אדריכל

יובלים

יזם

פרויקט חדש תאודור בהרצל תל אביב

אנו גאים לבנות פרויקט ייחודי במרכז תל אביב, ברחוב הרצל. הפרויקט כולל 160 יחידות דיור, אזור מסחרי ומבנה לשימור. הפרויקט ביזמות של קבוצת יובלים, ובאדריכלות של פיבקו אדריכלים.