EN
לוגו עץ השקד

גלי הכרמל
בטירת הכרמל

פרויקט גלי הכרמל

הפרויקט ממוקם בשכונת גלי כרמל החדשה במערב טירת הכרמל. בשנת 2016 הושלמו בנייתם של שני בניינים בשיטת ספנקרום בני עשרה קומות, כשבכל אחד מהם 76 דירות אלגנטיות.