EN
לוגו עץ השקד

טהון 5

ירושלים

2026

צפי אכלוס

226

יחידות דיור

פרוס אדריכלים

אדריכל

קרסו נדל"ן וקדמת היובל

יזם

טהון 5- פינוי בינוי

ביצוע של עץ השקד לתוכנית התחדשות עירונית לפינוי בינוי ברח' טהון 15 בשכונת קריית היובל.

פינוי של 4 מבנים קיימים בני 54 יח"ד ובניית ארבעה מבני מגורים, מסחר, ומבנה ציבור. 2 מבנים בני 11 קומות, מבנה בן 16 קומות, ומבנה בן 24 קומות.

מעל 5 קומות חנייה בשטח של כ- 16,300 מ"ר, המשותפות לכל המתחם.

פרוס אדריכלים

במהלך 40 השנים האחרונות,פרוס אדריכלים תכננה שורה ארוכה של פרויקטים החל ממבני ציבור ועד מתחמי מגורים, מרכזים מסחריים, שיקום מבנים, שימור ותכנון עירוני.