EN

תקנון האתר

הבהרה משפטית

התכנים המובאים באתר זה,  הינם לצרכי שיווק בלבד ואינם מהווים הצעה מחייבת כלפי מאן דהוא. רק הסכם מכר חתום כדין יחייב את הצדדים. כל המידע והתמונות הכלולים באתר זה, מיועדים להתרשמות ולצורכי מידע כללי בלבד, אין בהם משום התחייבות של החברה המוכרת, לרבות בקשר עם מועדים, גדלים, מידות, רישומים, איורים, וכל אלמנט אחר כלשהו, ואלה נתונים וכפופים לשינויים לפי שיקול דעתן הבלעדי של החברה המוכרת. מבלי לגרוע מן האמור, פרטי ריהוט ו/או אביזרים ו/או ריצוף, לרבות ריצוף עץ ("דקים") ו/או פרגולות ו/או מתקנים ו/או כלים ו/או צמחיה ו/או מכשירים הכלולים בתמונות נועדו להמחשה בלבד ואינם כלולים בדירה הנמכרת. החברה המוכרת תהיה מחויבת רק עפ"י מפרט המכר ותוכניות המכר שיהוו חלק בלתי נפרד מהסכם רכישה החתום כדין ע"י הצדדים. כל התכנים הכלולים באתר זה, לרבות תכנים בקשר עם תוכנית מחיר למשתכן ו/או הרשויות המקומיות, אין בהם משום המלצה או חוות דעת, ולא נועדו לספק אלא מידע כללי ושיווקי ואמצעי התרשמות בלבד. מובהר, כי הייעוד, ההקמה והפיתוח של מבני ציבור, מוסדות לימוד, מרכז ספורט ונופש, מרכז מסחרי ומוסדות קהילתיים אינם באחריות החברה המוכרת. יעוד ושימוש השטחים הציבוריים בפרויקט ו/או בסביבתו, כפופים לשיקול דעת הרשויות המקומיות, ואין בכל מצג, ככל וקיים, התחייבות של החברה המוכרת בקשר עם כך. העושה שימוש במידע ו/או המקבל החלטותיו על סמך המידע, עושה זאת על אחריותו בלבד, והוא מוותר על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה המוכרת בכל הקשור והכרוך בהסתמכות על המידע באתר זה * טל"ח *

הצהרת נגישות

 

המשרדים הראשיים וכן משרדי המכירות בעץ השקד נגישים לאנשים עם מוגבלויות ואנשים מבוגרים. לבירור באופן פרטני יש ליצור קשר עם משרד המכירות בפרויקט בו אתם מתעניינים.

אתר אינטרנט נגיש הוא אתר המאפשר לאנשים עם מוגבלות ולאנשים מבוגרים לגלוש באותה רמה של יעילות והנאה ככל הגולשים.

נגישות האתר

אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013.

האתר תואם את המלצות התקן הישראלי (ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA.

כמו כן, מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולרי.

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות) התשע”ג-2013 (להלן- התקנות) מחייבות הנגשה של אתר אינטרנט המספק שירות או מידע ציבורי. מכוח סעיף 35 לתקנות, ולאור העובדה כי רב-בריח עומדת בהגדרה של “ספק שירות ציבורי”, עומדת לחברת רב-בריח (להלן- החברה) החובה להתאים את נגישות אתר האינטרנט שלה על-פי התקן הישראלי (ת”י 5568). בהתאם לאמור לעיל, החברה מצהירה כי המידע והשירות אשר ניתנים באתר האינטרנט שלה (עומדים בתקן התאמת הנגישות הנדרש על-פי חוק (ת”י 5568) ברמה של  AA. האתר נבדק ונמצא מתאים לצפייה בדפדפנים Chrome, Firefox. האתר מספק נגישות פונקציונאלית ברמה גבוהה לרכיבים ולמידע תוך שימת דגש על נגישות מהמקלדת ועיצוב נגיש.

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף. הגלישה במצב נגישות מומלצת בדפדפן הנפוץ בקרב הגולשים גוגל כרום,  בדפדפנים אחרים יתכנו בעיות תאימות עקב אי תאימות הדפדפנים עצמם לתקן.

 

נגישות האתר בסלולרי

החברה מצהירה כי האתר הנגיש זמין לכניסה גם דרך הסלולר או כל מכשיר חכם אחר, וזאת בעזרת טכנולוגיית “אתר רספונסיבי” אשר מתאים את עצמו אוטומטית לכל סוגי המסכים: למחשב, למסכי מגע (אייפד, סמרטפונים), ולרזולוציות שונות. צפייה באתר דרך הסלולר או מכשיר חכם אחר תכלול את כל המידע והכלים להתאמת נגישות אשר מופיעים באתר האינטרנט הרגיל. החברה מבקשת להבהיר כי כיוון ומדובר בטכנולוגיה חדשה המאפשרת צפייה באתר האינטרנט במגוון פלטפורמות, ולאור טכנולוגיות המובייל ועדכוני הגרסאות המשתנות לעיתים תכופות, לעתים עלולות להתרחש תקלות אשר ייפתרו מיד עם זיהוין.

 

יצירת קשר

 

אם במהלך הגלישה באתר נתקלת בבעיה בנושא נגישות נשמח שתדווחו לנו ואנחנו נדאג לתקן בהקדם לטובת סיוע לגולשים נוספים.

טלפון: 073-7374477

דוא”ל:  info@etzgroup.com

זכויות יוצרים

 כל הנמצא באתר החברה הוא רכושה הבלעדי של החברה או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט.

כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

אתר החברה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.

החברה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.

אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

 

       שימוש בלתי מורשה באתר

  אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר החברה.

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו- Automated Data Mining Tools.

 

 אין לעשות שימוש בלוגו של האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או החברה ללא אישור החברה מראש ובכתב. 

סודיות ופרטיות

החברה לא תעביר פרטים של משתמש כלשהו לצד שלישי ללא אישורו של אותו משתמש מראש ובכתב, זולת השימוש הנדרש לצורך מתן השירותים למשתמש באתר ולצורך מתן שירותים עבור הפונים באתר.

היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.

החברה תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים והספקים.

החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ"ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.

 מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי משתמש, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] מהחברה, לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. הנך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה, ע"י שליחת הודעה או לכתובת הדוא"ל

info @etzgroup.com

 החברה תהא רשאית להשתמש במידע אישי של משתמש לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגיות" (cookies) . כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה- cookiesאו שיתריע על cookies  שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל  cookies.

משתמש שיגיש תלונה או שאילתה בקשר לשירות המוצע מטעם החברה, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו לכל מאן דהוא לצורך בירור תלונתו. אין באמור משום התחייבות של החברה לטפל בתלונות באופן כלשהו או בכלל.

החברה תשיב לכל בקשה למסירת מידע – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.

החברה רשאית לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת. אנא בדוק באופן תדיר האם חלו שינויים במדיניות פרטיות זו. במידה ונעשו שינויים כלשהם, המדיניות המעודכנת תתפרסם באתר עם תאריך “עודכנה לאחרונה” מעודכן. אנו מפצירים בך לעיין באופן שוטף בדף זה על מנת לקבל את המידע העדכני ביותר אודות מדיניות הפרטיות שלנו. המשך גלישה באתר תהיה כהסכמה למדיניות הפרטיות המעודכנת.