EN

עץ השקד ואמריקה ישראל בשיתוף החברה לפיתוח קיסריה מקימות מתחם מגורים ייחודי בקיסריה

החברה לפיתוח קיסריה פנתה ליזמים במטרה להקים בשותפות פרויקט בנייה רוויה, לאחר שנדחו מאות התנגדויות שהגישו תושבים בטענה לציפוף, מסחור ופגיעה באופי היישוב