EN

עץ השקד הנדסה בין החברות הראשונות שזכו בכוכב בטיחות חמישי במסגרת תוכנית הכוכבים

ביום ראשון 19.2.23 הוסמכה בשעה טובה חברת עץ השקד הנדסה לכוכב הבטיחות ה- 5 המהווה את ההסמכה הגבוהה ביותר הקיימת בתחום. עץ השקד הנדסה הינה בין החברות הראשונות שזכו בכוכב ה- 5 לבטיחות בעבודה, וזהו אכן כבוד גדול עבור כל אנשי החברה העמלים בנושא יום יום.

תוכנית כוכבי הבטיחות היא מסגרת לשינוי תרבותי עמוק בענף הבנייה והתשתיות בישראל, אשר מוביל את החברות בתוכנית ליעילות גבוהה בפרט ומצוינות בכלל, תוך מיקוד בתוכנית לשיפור דרמטי של הבטיחות בעבודה.

תעודת 5 כוכבי בטיחות עץ השקד
5 stars of safety