EN

מנהלת השיווק של עץ השקד מספרת על חיזוק הקהילתיות בפרויקטים החדשים בעץ השקד, בעזרת מתחמי עבודה משותפים.

בתל אביב, באר שבע ובת ים, מגדלי מגורים מניחים בסיס ליצירת קהילות חדשות, עם מועדוני דיירים, חוגים, חדרי ספא וג'קוזי