EN

הראל משקיעה בהשכרה למגורים: קונה 20% מעץ השקד נדל"ן ב-60 מ' ש'

העסקה משקפת שווי של 300 מ' ש' לעץ השקד, שמקימה פרויקטים בהיקף עשרות אלפי מ"ר בארץ. "זיהינו את תחום המגורים בישראל כתחום מעניין להשקעה ולצד פעילותה בשוק הסחיר החליטה להשקיע גם בשוק הפרטי", אומרים בהראל