הנדסה

עץ השקד הנדסה הינה חברה קבלנית, המשמשת כזרוע הביצוע של עץ השקד ייזום, וכן מבצעת עבודות קבלניות עבור מזמיני חוץ. החברה מבצעת מבני מגורים, משרדים ומסחר, תוך התמחות בביצוע מגדלים בשיטת ברנוביץ' וספנקרום.

הקו המנחה של החברה מכוון לעמידה בתקציב, איכות ולוחות זמנים נדרשים. החברה מושתתת על ההון האנושי האיכותי הקיים בה, ובו מהנדסים, מנהלי עבודה, מתאמי שינויי דיירים, מחלקת רכש, מחלקת בקרה תקציבית, מחלקת מכרזים ומחלקת בדק.  

צור קשר

הודעתך נשלחה בהצלחה